سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

شاخصه‌ها و ویژگی‌های روشی

2-3-2-1 روش تجربی مبتنی بر تجربۀ مستقیم حسّی

علم‌جدید­همان گونه که از روش کمّی‌سازی و ریاضیّات برای رسیدن به اهدافش بهره می‌گیرد، طبعاً تجربه و نظاره که بخشی از فرآیند شکل‌گیری یک نظریّه علمی ­را تشکیل می‌دهد، در تحقّق اهداف پژوهش تأثیر مهمی­اعمال می کند. این روش تجربی یک تجربۀ فردی و شخصی نیست، بلکه تجربه‌ای می باشد که در اختیار همگان قرار دارد؛ پس معنی، عینی بودن در علم نیز به همین معنی می‌باشد. در این‌جا مقصود هر تجربه‌ای نیست، بلکه تجربه‌ای حسّی، مستقیم، همگانی و تکرار‌پذیر می‌باشد (سروش، (1371) ص 16).

تکرار‌پذیری تصریح‌ شده در این ویژگی را استقراء‌گرا­یی می‌نامند، معرفتی مأخوذ از یافته‌های تجربی. در این روش، علم بر آن چیز که می‌توان دید و شنید و لمس نمود و امثال اینها بنا شده‌می باشد و عقاید و سلیقه‌های شخصی و تخیلات ظنی هیچ جایی در آن ندارند. علم آفاقی می باشد. معرفت علمی، معرفتی قابل اطمینان می باشد، زیرا به گونه آفاقی اثبات شده‌می باشد. (چالمرز، (1385) ص 13). در استقراءگرایی، علم با مشاهدات آغاز می گردد و بایستی آن چیز که با در نظر داشتن وضعیت مورد نظاره می‌توان دید و شنید را با امانتداری تمام ضبط نمود و این اقدام بایستی با ذهنی خالی از پیش‌داوری انجام پذیرد؛ گزاره‌هایی که این گونه به دست آمده‌ باشند، اساسی را به وجود می‌آورند که قوانین و نظریه‌ها (که مجموعاً معرفت علمی را می سازند) از آن اخذ می شوند (چالمرز، 1385)؛

اختصار همان‌گونه که اظهار گردید این نوع کاربرد از علم، (بر خلاف معنای واقعی آن) دیگر علم، مقابل جهل قرار نمی‌گیرد؛ بلکه علم، مقابل همه آگاهی‌هایی واقع می­گردد که به طریق تجربه حسی مستقیم قابل اکتساب نباشد و قابل آزمون تجربی نیستند؛ حال با واقع مطابق باشد، یا نباشد؛ زیرا که در این دیدگاه، آن چیز که در علم اهمیت دارد، نظاره و تجربه حسی می باشد.

2-3-2-2 سیالیّت و دگرگون‌پذیری علم

از خصیصه و ویژگی‌های علم جدید، سیالیّت و به اصطلاح تکامل‌گرا­ بودن آن می باشد. به این معنا که علم در سیر و حرکت خود، در طول چند سده، در یک حد و محدوده معیّن ثابت نبوده‌ می باشد، بلکه پی در پی روش آن تغییر و تحوّل یافته می باشد. از‌این‌رو، تکامل علم جدید، در واقع با تغییر و تحوّلات شتابانی در جهت سکولار خود رخ داده می باشد و به هیچ سقف و حدّ معینی قانع نبوده‌ می باشد. همین ویژگی سیالیّت، در واقع نوعی نسبی‌گرایی و شکّاکیت را در عصر مدرن نهادینه کرده‌ می باشد (قراملکی، (1391) ص 165)؛ زیرا بشر مدرن به هیچ اصل یقینی و جزمی­ پایبند نیست. تجربه‌گرا­یان این ویژگی از علم را ابطال پذیری می‌نامند. از استدلال‌ها­ی مدعیان ابطال‌پذیری این چنین برداشت می گردد که آنها علم را نظریه پردازی و نقادی می دانند و پیشرفت علم را بر اساس آن برنامه ریزی می کنند.

ابطال‌گرا­یان، علم را به مثابه مجموعه‌ای از فرضیه‌هایی می‌پندارند که به مقصود توصیف، یا تبیین دقیق، رفتار چهره‌ای از جهان، موقتاً پیشنهاد شده‌اند (چالمرز، 1385)، پس از آن،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد