سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

سیالیّت و دگرگون‌پذیری علم

از خصیصه و ویژگی‌های علم جدید، سیالیّت و به اصطلاح تکامل‌گرا­ بودن آن می باشد. به این معنا که علم در سیر و حرکت خود، در طول چند سده، در یک حد و محدوده معیّن ثابت نبوده‌ می باشد، بلکه پی در پی روش آن تغییر و تحوّل یافته می باشد. از‌این‌رو، تکامل علم جدید، در واقع با تغییر و تحوّلات شتابانی در جهت سکولار خود رخ داده می باشد و به هیچ سقف و حدّ معینی قانع نبوده‌ می باشد. همین ویژگی سیالیّت، در واقع نوعی نسبی‌گرایی و شکّاکیت را در عصر مدرن نهادینه کرده‌ می باشد (قراملکی، (1391) ص 165)؛ زیرا بشر مدرن به هیچ اصل یقینی و جزمی­ پایبند نیست. تجربه‌گرا­یان این ویژگی از علم را ابطال پذیری می‌نامند. از استدلال‌ها­ی مدعیان ابطال‌پذیری این چنین برداشت می گردد که آنها علم را نظریه پردازی و نقادی می دانند و پیشرفت علم را بر اساس آن برنامه ریزی می کنند.

ابطال‌گرا­یان، علم را به مثابه مجموعه‌ای از فرضیه‌هایی می‌پندارند که به مقصود توصیف، یا تبیین دقیق، رفتار چهره‌ای از جهان، موقتاً پیشنهاد شده‌اند (چالمرز، 1385)، پس از آن، به دقت و بدون شفقت، به وسیله آزمایش و نظاره، مورد آزمون واقع می شوند و در انتها، نظریه‌هایی که از عهده آزمون‌های مشاهداتی و آزمایشی برنیاید، بایستی حذف شده و حدس‌ها­ی نظری دیگری جایگزین آنها شوند.

از نظر آنان، علم، با آزمون و خطا، یعنی با حدس‌ها و ابطال‌ها، پیشرفت می کند و در نتیجه فقط انسب نظریه‌ها بقا می‌یابند؛ ضمن اینکه (با این همه)، مجاز نیستیم، بگوییم، فلان نظریه صادق می باشد، فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که در میان نظریه‌های موجود، بهترین و از آن چیز که پیش از آن وجود داشته، بهتر می باشد. از نظر ابطال‌گرا­یان، هیچگاه نمی‌توان، نظریه‌ای را (که با علوم تجربی به دست آمده)، صادق دانست، گرچه از آزمون‌های دقیق با موفقیت بیرون آمده باشد. در نتیجه، بنابر دیدگاه خود آنها، نمی‌توان، به معنای واقعی علم و معرفت رسید؛ پس بایستی معنای دیگری را از علم و معرفت قصد نمود که آن، به معنای باز شدن فضای وسیع‌تر برای ذهن و نظریه پردازی و نگه داشتن انسب نظریه‌ها­ می باشد (تا زمانی که نظریه‌ی جایگزین برای آن پیدا نشود)(رادمنش، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد