سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

تخصص‌گرایی و جزئی‌نگری

از دیگر ویژگی‌های روشی علم جدید، تخصصی ‌کردن علوم می باشد. علم‌جدید ­در واقع با بریدن از فلسفه‌ و دین، خاستگاه کثرت و تنوع در علوم شده‌می باشد. البته اگرچه تخصّص‌گرایی اصلی می باشد که ابعاد عمیق یک موضوع را می‌تواند مورد توجّه قرار دهد، اما این تخصّص‌گرایی باعث تکثر معرفت‌های بشری شده‌می باشد، به گونه‌ای که امکان وحدت و تمرکز یافتن این معارف را مشکل کرده می باشد. تخصّص‌گرایی در صورتی می‌تواند مفید باشد و به هدف فوق نائل آید که در عین تخصّص در یک رشتۀ خاص، پژوهشگر به ارتباط اجزای مختلف عالم با یکدیگرتشکیل یک کل که آن هم از وحدت خالق نشأت می‌گیرد، توجّه داشته باشد. این تخصّصی کردن به گونه‌ای می باشد که با جداکردن ابعاد و اجزای پدیده‌ها از یکدیگر و ندیدن نسبت‌های حاکم بر آن، باعث شده‌می باشد که علوم با وجود عمق‌بخشی در جزء خود، فاقد توجه کل‌گرا باشد (قراملکی (1391) صص 168-167).

همین ویژگی سبب شده‌می باشد که علم‌جدید­در شاخه‌ای خاص، به گونه مثال در رشتۀ پزشکی، در زیر شاخۀ تخصصّی قلب، برای درمان بیماری x دارویی را تجویز نماید، اما به سبب نداشتن نگاهی کل‌گرا به عالَم و حتّی به صورت محدودتر، به بدن بیمار، این دارو در قسمت دیگر بدن سبب بروز بیماری جدید­ Y گردد. همین شناخت عارضه نیز به سبب نبود دیدگاه کل‌گرا به عالم هستی، غیر ممکن شده می باشد، ما تنها با نگاه حس‌گرا توانستیم عارضه را در قسمتی از بدن به صورت بیماری Y تشخیص دهیم، لکن این که این دارو چه تأثیری در قسمت‌های دیگر بدن گذاشت که ممکن می باشد چندین سال بعد آثارش دیده گردد، چه تأثیری بر خلق و خوی این شخص گذاشت، این تأثیر احتمالی بر خلق‌و‌خو چگونه باعث بروز حادثه‌ای در جهان گردید و…همه و همه از چشم ما پنهان ماند.

«رنه گنون» این ویژگی را این‌گونه اظهار می کند: «آنان از یک طرف، درک نکرده‌اند که این معارف مربوط به جزئیّات و تفصیلی بنفسه بی‌معنی و فاقد ارزش بوده و لیاقت آن را ندارند که یک معرفت کلی[1] را تشکیل دهند واز جانب دیگر، عدم امکان در امر توحید کثرت آن‌ها فقط ناشی از آن می باشد که آنها وابسته ساختن آن علوم را در اصل و مبدأی بالاتر را بر خود حرام کرده‌اند و نیز معلول این امر می باشد که آنها این علوم را از پایین به سوی بالا و از ظاهر و صورت به سوی باطن شروع کرده‌اند در صورتی که لازم بود کاملاً برعکس رفتار کنند تا علمی­ به کف آرند که ارزش فکری و نظری داشته باشد (رنه گنون، (1372) ص 64)».

2-3-3 شاخصه‌ها و ویژگی‌های کارکردی

2-3-3-1 کاربردی بودن علم و آمیختگی با تکنولوژی

از دیگر ویژگی‌های علم جدید، معطوف بودن به کارآمدی عینی و نیز تلازم آن با تکنولوژی می باشد. علم‌جدید­ با توجّه به رویکردش به طبیعت و توجّهش به علل مادی، به دنبال کشف معادلات کاربردی براساس قوانین طبیعت بوده و از این‌‌رو ابزارها و تکنیک‌های مورد نیاز خود را برای رسیدن به هدفش که همان بهره‌گیری حدّاکثری از طبیعت در جهت رفاه دنیوی خویش می‌باشد،

[1] Synthetigue

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد