سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتقای سرعت بهره‌‌برداری از طبیعت و افزایش بهره‌وری

علم‌جدید­در مسیر توسعۀ متناسب و قاعده‌مند بری تصرّف، آن را در یک سیکل بسته و بریده از جریان نیاز و ارضا دنبال نمی‌کند. با گردیدّت ‌یافتن جریان نیاز و ارضا و تقاضای مؤثّر اجتماعی در مصرف، علم‌جدید­ می‌بایستی بتواند به اندازه تقاضای انبوه اجتماعی و برانگیخته ‌شده در مسیر حیات مادّی پاسخ دهد. این نیز بستگی به ارتقای سرعت، ظرفیّت، دقّت و قدرت ابزار و فناوری دارد (قراملکی، (1391) ص 175)؛ به بیانی دیگر با داشتن نگاهی شیء‌انگارانه به هستی، ­آن را انبانی از ذخایر و انرژی نهفته می‌داند که بایستی آن را استحصال نمود. با این نگاه به دنبال تصرّف و تسخیر عالَم می باشد و در این تصرّف نیز حد و محدودیتی نمی‌شناسد. (مورن، (1374) ص 16)

اختصار اینکه اگر مقایسه‌ای بین معنایی که قدما و متأخّرین از کلمه علم دارند، انجام گردد می‌توان به این گونه مطرح ساخت: علم در نظر متقدمین چهار ویژگی عمده داشت که بعد از دوران رنسانس رفته‌رفته به چهار ویژگی جدید بدل گردیده می باشد.

ویژگی‌های علم نزد قدما از این قرار می باشد:

 1. علم دارای مراتبی بود که حکمت نظری تا معرفت حسّی را به گونه به هم پیوسته شامل می‌گردید. در این ویژگی علم نه به علوم نظری محض منحصر می‌گشت و نه به علوم طبیعی؛ بلکه به مجموع آنها اطلاق می‌گردید.
 2. علم فی نفسه مطلوبّیت داشته و موجبات کمال نفس را فراهم می‌نمود؛ زیرا فعلیّت علم برابر فعلیّت و کمال نفس می باشد زیرا که ارزش آدمی به مقداری می باشد که می‌داند.
 3. علم مدرک صورت، ماهیت و ذات اشیاء بود؛ لذا واقع‌نمایی یا حقیقت‌نمایی از خصوصیات بارز صُوَرِ ادراکی محسوب می‌شدند.
 4. علم مطلق یا علم اعلی، مبادی همه علوم را تأمین کرده و وحدت میان آنها را تضمین می‌نمود، ­لذا وحی یا حکمت بر کل علوم حکومت داشت.

پیش روی، علم در نزد دانشمندان تجربی پس از رنسانس چهار خصوصیت کاملاً متفاوت به خود می‌گیرد:

 1. علم با علم تجربی مترادف گردیده و هر امر غیر تجربی، «غیرعلمی» شناخته می گردد؛ در نهایت، این ویژگی، تحت تأثیر مکتب پوزیتیوسیم قرار گرفته و در نتیجه، تنها آن چیز که نظاره‌پذیر و قابل تجربه باشد، واقعیت و اصالت یافته و علوم غیر متکی بر حسّ و تجربه از گردونه علم خارج می گردد.
 2. (در این رویکرد)، دیگر، علم برای علم مطلوبیت ندارد؛ بلکه علم جنبۀ کاربردی یافته و یک فن و تکنیک به شمار می رود.
 3. عقل جزئی به جای کل عقل می‌نشیند و عقل کلی یا عقل مُدرِک کلیات از رسمیت می‌افتد.
 4. (در این رویکرد) علم صرفاً مدرک صور ماهیات اشیاء نیست؛ بلکه به ابزار سلطه و قدرت بدل می گردد (پیروزمند، (1372) ص136).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

 1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
 2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
 3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد