سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

7 فناوری

2-2-7-1 فناوری به عنوان ابزار

در این تعریف فناوری را ابزار می‌دانند. ابزار چیزی می باشد که توان علّی[1] لازم برای تحقّق هدفی مشخّص را دارد. این تعریف از فنِاوری به فهم عمومی­از آن نزدیک‌تر می باشد. دربارۀ تعریف فناوری به عنوان ابزار، بایستی به این نکته توجه نمود که هر ابزاری در عرف عام فناوری به حساب نمی‌آید. برای تکمیل این تعریف بایستی صفت مصنوع را به ابزار اضافه نمود (تقوی، (1391) صص 29-30).

2-2-7-2 فناوری به عنوان به‌کار‌گیری ابزار

در این تعریف، از آنجا که فناوری امری معطوف به هدف می باشد پس نمی‌توان آن را صرفاً ابزار دانست، زیرا که ابزار به تنهایی معطوف به هدف نیست. ابزار می‌بایست به کارگرفته گردد تا هدف محقّق گردد. فناوری بکارگیری ابزار می باشد؛ فناوری نوعی فعالیّت انسانی به شمار می رود. به همین دلیل پیت[2] فناوری را «انسانیِت در مقام کار (پیت، (2000)، ص 11)» تعریف می کند. «کار» در نظر وی، طراحی و ساخت عامدانۀ ابزارها برای تغییر محیط، متناسب با اهداف و نیازهای انسانی می باشد. در نگاه پیت، ابزار هم شامل ابزار فیزیکی می گردد و هم شامل ابزار اجتماعی (تقوی، (1391) ص 32).

2-3 علم جدید، شاخصه‌ها و ویژگی‌ها

2-3-1 شاخصه‌ها و ویژگی‌های نظری علم جدید

2-3-1-1 توجه طبیعت‌گرایانه در تحلیل هستی

از ویژگی‌های اصلی علم جدید، تبیین طبیعت‌گرایانه، به جای تبیین متافیزیکی می باشد. علم‌جدید ­در توصیف و تبیینی که از عالم ارائه می‌دهد، قوانین حاکم بر طبیعت را در توصیف و تبیین واسطه قرار می‌دهد؛ به بیانی دیگر، طبیعت در یک فرآیند پیچیده‌ای در حال حرکت می باشد و این حرکت بر اساس قوانین نهاده‌شده در آن، دارای مکانیسم خاصّی می باشد. علم‌جدید­ با کشف این قوانین حاکم بر طبیعت که‌ تر­سیم کنندۀ مکانیسم تغییر و تحول و دگرگونی و تکامل طبیعت می باشد، می‌خواهد چگونگی حرکت، تکامل و تغییرات حاکم بر عالم را شناسایی و پیش‌بینی کند و از این رهگذر با تبدیل آن به معادلات کمی ­و ریاضی طبیعت را کنترل و تسخیر کند.

[1] Causal Power

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Pitt

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد