1‌.1‌     تراکشن دیزل الکتریک

موتور دیزل در اوایل قرن بیستم به‌وسیله رادولف دیزل تولید گردید. موتورهای دیزلی مرسوم عملکرد خوبی در سرعت‌های پایین نداشتند. پس ارتباط مستقیم بین موتور و چرخ‌ها بسته به شرایط می‌تواند نامطلوب باشد. به این علت معمولاً توان از طریق یک انتقال دهنده الکتریکی به چرخ‌ها منتقل می گردد. در یک سیستم تراکشن دیزل الکتریک، موتور دیزل برای راه‌اندازی یک ژنراتور الکتریکی بهره گیری می گردد، که سپس توان الکتریکی تولیدی به موتورهای تراکشن منتقل می گردد. نمودار عملکرد یک سیستم نیروی محرکه دیزل الکتریکی معمولی در شکل4.2 نشان داده شده می باشد.

شکل 4.2: بلوک دیاگرام سیستم نیروی محرکه دیزل‌الکتریک

در مقایسه با سیستم محرکه الکتریکی، ‌سیستم محرکه دیزل الکتریک دارای قدرت و کارایی کمتر، هزینه تعمیر و نگهداری بالاتر و آلودگی و سروصدای بیشتری می باشد. اما محرکه دیزل الکتریک در محدوده وسیعی از کاربردها در صنعت حمل‌ونقل ریلی کاربرد دارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: