سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت:

لایحه‌ای که براساس ماده 1 قانون برنامۀپنجم توسعه، توسط دبیرخانۀ مربوطه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پس از مطالعات و هم‌اندیشی ها و دریافت نظرات مراکز فکری، اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف تدوین شده می باشد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، مبنای تدوین برنامۀ ششم و برنامه های بعدی قرار خواهد گرفت. این لایحه در 21 ماده و 2 تبصره تنظیم گردیده می باشد.

اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری:

اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری را در دو بُعد می‌توان مطالعه نمود:

بُعد نظری: قبل از تبیین این اصطلاح لازم می باشد مقدمه‌ای در این‌باره اظهار گردد:

برای شکل‌گیری و توسعۀ دانش و فناوری، ­افزون بر شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، ­مبانی بینشی و ارزشی که ریشه در مکتب‌های فکری دارند نیز تأثیر مهمی را اعمال می‌کنند. در طراحی نظام علم و فناوری هر کشور، ­نمی‌توان مبانی و زیرساخت‌های فکری را در آن کشور صرف نظر کرد. در این بُعد مقصود از اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری، ­همان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی می باشد که می‌بایست ناظر بر ساختار نظام علم و فناوری باشد. مبانی بینشی ناظر به امور هستی‌شناسانه می باشد که به صُوَرِ مختلف، ­نظام علم و فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مبانی ارزشی بایدها و نبایدهای حقوقی و اخلاقی‌اند که به رفتارها در راه دستیابی به غایات سامان می‌دهند؛ متکفّل اظهار مبانی ارزشی، مکاتب اخلاقی هستند که در آن‌هاهرآنچه به سود و کمال بشر باشد باارزشند و هرچه مانع رسیدن بشر به کمال مطلوب یا سعادت باشد ضد ارزش به شمار می‌آیند. آن چیز که در این پژوهش به عنوان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی آورده می گردد، ­مجموعۀ بینش‌‌ها و ارزش‌هایی می باشد که ریشه در منابع دین اسلام داشته و پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم آن‌ها را تبیین و تفسیر کرده‌اند و می‌بایست ناظر بر نظام علم و فناوری قرار گیرد (مجموعۀ مطالعات پشتیبان سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، ­1389).

بُعد عملی: افزون بر شناسایی مبانی بینشی و ارزشی اسلامی که می‌بایستی ناظر بر نظام علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باشد، ­راهبردهای حرکت به سمت تولید علم و فناوری با لحاظ آن مبانی نیز ضروری می باشد؛ به بیانی دیگر، ­یافتن آن مبانی و ارائه آن، ­بدون کوشش در جهت حرکت به سمت تولید علم و فناوری بر اساس آن مبانی، ­کاری ابتر و بی‌ثمر می باشد. مقصود از اقتضائات اسلامی پیشرفت در بعد عملی، ­همان راهبردهای حرکت به سمت تحقّق اهداف الگو می‌باشد. این راهبردها با الهام از نظرات نخبگان در حوزه‌های مرتبط بدست‌آمده و در این پژوهش از طریق پرسشنامه، ­اعتبارسنجی آن‌ها انجام می‌پذیرد و در نهایت لایحۀ مذکور از جهت در نظر داشتن این راهبردها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد