1-1-1  نکات قابل توجه در توسعه منابع تولید پراکنده

بهره گیری از منابع تولید پراکنده مزایای بسیاری دارد. با این تفاصیل در توسعه این منابع می بایستی بعضی فاکتور ها و ضرورت­ها را در مدل­سازی مورد توجه قرار داد. از این جمله ضرورت ها می توان به موارد زیر تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بازه توسعه: معمولاً در نگاه برنامه­ریزان توسعه(توسعه تولید، توسعه انتقال و توسعه توزیع) از بعد زمان به سه دسته کلی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم می باشد. از دیگر سو برنامه ریزی توسعه می­تواند استاتیک یا دینامیک انجام گردد. برنامه ریزی استاتیک شکلی از برنامه ریزی می باشد که در آن تغییرات در طول دوره برنامه ریزی را مورد توجه قرار نمی­دهد و عمده در نظر داشتن هدف در غایت دوره می باشد. این در حالی می باشد که برنامه ریزی دینامیک تمامی مسائل و تغییرات در طول برنامه ریزی را نیز در نظر می گیرد[6]. برنامه ریزی استاتیک در برنامه ریزی های کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارد و در برنامه ریزی­های بلند مدت کوشش می­گردد تا برای کاهش انحراف از واقعیت و تأثیر عدم قطعیت­ها  مطالعات بصورت دینامیک انجام گردد. در کنار این روش­ها توسعه بصورت شبه دینامیک نیز کاربرد دارد. در این روش بازه بلند مدت در چندین بازه زمانی بصورت  استاتیک مدل می­گردد که مدل سازی مسئله ما در این پایان­نامه نیز به این شکل می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: