عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

  • عوامل موثر در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با وابستگی روز افزون زندگی بشری به انرژی الکتریکی، قابلیت اطمینان و تداوم سرویس، کیفیت مطلوب و ایمنی کافی همراه با هزینه کم برای مشتریان برق اهمیت بیشتری یافته می باشد. قیمتی که مصرف­کنندگان برای برق مصرفی می­پردازند، عملاً توسط هزینه­های تولید، انتقال و توزیع برق تعیین می­گردد. تقریباً برای تمام مصرف­کنندگان، تداوم سرویس و عدم قطع برق اهمیت بسیار بالایی دارد. از دیگر سو، گرچه مشترکین علاقه­مند هستند که برق تحویلی به آنان از قابلیت اطمینان کامل برخوردار باشد، از نظر فنی و اقتصادی این امر یک هدف دست نیافتنی به­حساب می­آید. سطح بهینه قابلیت اطمینان[1] به تأثیر اقتصادی قطع برق بستگی دارد و برای مشترکان مختلف تابع خسارت مشترکان[2] (CDF) متفاوت می باشد. این تفاوت در شکل(1-6) ارائه گردیده می باشد[10]. در این دسته بندی همانگونه که از شکل پیداست، خسارت وارده به مشترکین تجاری و صنعتی ناشی از خاموشی، بیشترین مقدار را دارد.

1 .Reliability

  1. Customer Damage Function

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: