عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε

روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌گردد، تعداد k-1 هدف از k هدف مستقل را به قید تبدیل می کند. هدف باقی مانده که به گونه اختیاری انتخاب می گردد، تابع هدف SOP منتجه می‌باشد:

(17.3)

کران‌های پایین یعنی، پارامترهایی هستند که بوسیله بهینه‌ساز به مقصود جستجوی راه‌حل‌های بهینه پارتو تغییر می کند.

همانطور که در شکل2.3 سمت راست دیده می گردد، روش مقیدسازی ε قادر به یافتن جواب‌های متناظر با بخش غیر محدب جبهه پارتو می‌باشد. با قرار دادن  و (خط تیره) راه‌حل‌های متناظر با A به علت مجموعه قیود توسعه داده را راه‌حل‌های نشدنی نشان می‌دهد، در حالی که بردار تصمیم متناسب با B بردار را از میان راه‌حل‌های باقی مانده ماکزیمم می کند. پس اگر کران‌های پایین به خوبی انتخاب نگردند ()، ممکن می باشد مجموعه شدنی باقیمانده خالی باشد یعنی اینکه در آن هیچ راه‌حلی برای SOP متناظر موجود نباشد. به مقصود جلوگیری از ایجاد این شرایط، یک محدوده مناسبی برای  از قبل تعیین می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: