عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

لیزرهای دی اکسیدکربن

عملکرد لیزر از طریق گذارهای بین ترازهای ارتعاشی – دورانی مختلف امکان پذیر می گردد و تابش خروجی به صورت فرو سرخ (فوتونهای کم انرژی) می‌باشد. لیزر CO2 با بهره گیری از این نوع گذار یک باریکه خروجی مثلا به طول موج 10.6 میکرومتر در عملکرد موج پیوسته (CW) می‌دهد. طراحی لیزر ، CO2 شبیه He – Ne می باشد، با این تفاوت که مخلوط گاز (9% دی اکسید کربن ، 15% نیتروژن ، 76% هلیوم) پیوسته و بطور یکنواخت از داخل لوله عبور می کند. پمپ کردن این لیزر مانند لیزر هلیوم- نئون با برانگیزش dc انجام می‌گیرد. لوله را بایستی خنک نمود، این کار معمولا با جریان آب بطور یکنواخت از میان یک پوشش به دور لوله انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: