شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1   انرژی باد

انرژی باد مانند منابع تجدید­پذیری می باشد که از دیرباز به صورت­های مختلف مورد بهره گیری بشر قرار گرفته می باشد. توربین­های بادی در مقیاس و کاربرد­های مختلفی به کار می­طریقه، از مزارع بادی با تعداد توربین­های زیاد که به شبکه متصل هستند تا توربین­های منفردی که ممکن می باشد به شبکه وصل نباشند و یا توربین­هایی که برای پمپاژ آب مورد بهره گیری قرار می­گیرند. با در نظر داشتن مورد کاربرد، راستای محور و ظرفیت تولید توربین­ها دارای ساختارهای متفاوتی از نقطه نظر اجزا تشکیل دهنده و روش های کنترلی هستند [2].

مزایا:

  • انرژی تولیدی از توربین­های بادی می تواند ارزان باشد.
  • هیچ گونه آلایندگی ندارد و هیچ گونه سوختی هم نیاز ندارند.
  • زمین مورد بهره گیری آن می تواند برای کشاورزی مورد بهره گیری قرار گیرد (بهره گیری بهینه از زمین)

معایب:

  • در ازای تغییرات سرعت باد ، توان خروجی آن تغییر می­نماید.
  • مکان های مناسب برای نصب آن محدود می­باشد.
  • کشتار پرندگانی که از نزدیکی آن عبور می­کنند.
  • اثرات روحی نیروگاه­ها، به دلیل بزرگی آن و وجود صدای مزاحم و ایجاد آلودگی سمعی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: