عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1        مروری بر روش‌های بهینه‌سازی

تقریباً هر مسئله‌ای در جهان واقعی شامل بهینه‌سازی همزمان چندین هدف رقیب و متناقض می باشد. در بهینه‌سازی یک‌هدفه، ما فقط با یک جواب بهینه منحصر به فرد در گیر آن هستیمکه می‌تواند با روش‌های دقیق مانند برنامه‌ریزی خطی و … هم جستجو گردد. اما در بهینه‌سازی چند‌هدفه به‌جای یک جواب بهینه تنها، مجموعه‌ای از جواب‌ها هست که به آنها جواب‌های بهینه در اصطلاح راه‌حل‌های بهینه پارتو می‌گویند. به مفهوم دیگر راه‌حل‌های مورد نظر بهینه هستند، اگر هیچ راه‌حل دیگری در فضای جستجو وجود نداشته باشد که از آنها بهتر باشد.

در این بخش بهینه‌سازی یک‌هدفه، اصل بهینه‌سازی چند‌هدفه و مفاهیم بنیادی آن و همچنین بعضی از روش‌های مرسوم در تقریب مجموعه راه‌حل‌های بهینه پارتو و معایب آنها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در نهایت چند مورد از روش‌های بهینه‌سازی تکاملی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: