عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

 

با توجه رشد سالیانه جمعیت ملل، افزایش تقاضای برق همواره بعنوان یکی از مسائل مهم و موثر مطرح بوده می باشد. طراحی و توسعه سیستم های توزیع بعنوان یک بخش مهم و تأثیر گذار در سیستم های قدرت، یکی از وظایف عمده شرکت­های توزیع می باشد. برنامه­ریزان این بخش می­کوشند تا با یافتن راه حل های بهینه اولاً بار مشترکان را با قابلیت اطمینان قابل قبول تأمین کنند و ثانیاً قیمت های عرضه برق را در حد مناسب حفظ کنند. از سوی دیگر با وقوع تجدید ساختار و مقررات زدایی در صنعت برق، شرکت های توزیع در برنامه ریزی های خود بایستی  شرایط ساز و کار رقابتی را تا حد امکان فراهم آورند. اما پیش از پرداختن به نحوه مدل­سازی مسئله به تعاریف اساسی مورد بهره گیری در فضای جدید رقابتی می پردازیم[30].

مقررات زدایی[1]: دگرگونی قوانین حاکم بر فعالیت شرکت های برق در جهت افزایش و تسهیل رقابت در بازار. دولت یا نظام، قواعد انحصاری یا دیگر قوانین مؤثر بر چگونگی تجارت در شرکت های برق و مشارکت خریداران در تهیه نیروی برق یا خدمات مرتبط با آن را تغییر می دهد.

تجدید ساختار[2]: تجزیه ساختار صنعت برق و ترکیب مجدد آن برای پدید آوردن آرایش های جدید. به تعبیری جدا سازی تولید، انتقال و توزیع را ایجاب می کند، این کار معمولاً از طریق قوانین یا بخش نامه هایی انجام می گردد که جزئیات را به شرکت های برق وا می­گذارد و اغلب با پایداری نهاد­های مدیریت جدید یا ترکیب روش های هماهنگی جدید میان دولت و شرکت های برق همراه می باشد.

1.Deregulation

  1. Restructuring
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: