1-1-        ویژگی­های گرافن

گرافن دارای ویژگی­های الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و نوری شگفت­انگیز و منحصر به فردی می باشد که در ادامه به بعضی از این ویژگی­ها تصریح خواهیم نمود.

1-1-1-          ساختار اتمی گرافن

کربن به عنوان اولین عنصر از گروه IV جدول تناوبی دارای ساختار اربیتالی 1s­­2/2s2/2p2 می باشد. بدین ترتیب اربیتال­های 1s و 2s آن کاملا پر بوده اما در اربیتال­های p، هر یک از 2px و 2py نیمه­پر و 2pz کاملا خالی می باشد.

از آن­جا که سطح انرژی اربیتال­های 2s و 2p بسیار نزدیک به هم می باشد، می­توانند با یک دیگر ترکیب(هیبرید) شده و تا 8 الکترون را در خود جای دهند. البته، همان گونه که گفته گردید، در کربن تنها 4 الکترون به این اربیتال­ها اختصاص می­یابد که می­توانند همه­ی ویژگی­های شیمیایی و فیزیکی کربن و دگرشکل[1]های آن را توصیف کنند.

[1] .

[2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید