• الگوریتم­های جغرافیایی

الگوریتم­های جغرافیایی مهمترین الگوریتم­های این گروه هستند که با بهره گیری از پارامترها و

اطلاعات گره­های همسایه به صورت محلی مسیرهای منتهی به گره جمع کننده را جستجو می­کنند. باتوجه به توزیع تصادفی گره­های حسگر در محیط­های متفاوت ازلحاظ شرایط محیطی، بهره گیری از مسیریابی جغرافیایی باعث بهره گیری مناسب از این شبکه­ها خواهد گردید. مسیریابی جغرافیایی دارای مزایایی از قبیل مقیاس­­پذیری، مسیریابی براساس اطلاعات محلی و سازگاری با پویایی توپولوژی شبکه می­باشد.

الگوریتم TPGF [48] یکی از الگوریتم­های جغرافیایی می باشد. این الگوریتم از یک روش هدایت حریصانه[1] بهره گیری می­کند که در آن گره بسته­های خود را به همسایه­ای که از همه به گره جمع­کننده نزدیک­تر می باشد ارسال می­کند. در این الگوریتم تنها معیار فاصله از گره جمع­کننده را مد نظر قرار گرفته و هیچ توجهی به انرژی باقیمانده گره­ها نمی­گردد. به این ترتیب با اتصال تعداد زیادی گره، انرژی گره نزدیک به گره جمع­کننده به سرعت تخلیه می­گردد و در نهایت طول عمر شبکه نیز کاهش پیدا می­کند.

الگوریتم [2]MMSPEED [49] که نسخه چند کلاسه و چند مسیره الگوریتم SPEED [56] می باشد، یکی از معروف­ترین و پر مراجعه­ترین الگوریتم­های تضمین کیفیت سرویس در شبکه­های   بی­سیم می باشد. این الگوریتم قابلیت ارائه تضمین نرم و سخت را در دو حوزه تأخیر و قابلیت اطمینان دارد. تضمین تأخیر با بهره گیری از طبقه­بندی همسایگان بر اساس سرعتی که برای نزدیک شدن به گره جمع کننده در اختیار می­گذارند انجام می­گردد. بسته­های ورودی بر اساس زمان باقیمانده تا انقضای خود یک سرعت حداقل برای رسیدن به مقصد نیاز دارند و گره هدایت­کننده اگر در بین همسایگان خود سرعتی بیش از سرعت مورد نیاز بسته مذکور پیدا کند بسته را به سمت همسایه مورد نظر    می­فرستد و در غیر اینصورت بسته را دور می­اندازد.

[1] Greedy Forwarding

[2] Multipath  multi-SPEED

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم