عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-          بهره گیری از نانولوله[1] در سلول­های خورشیدی

1-1-1-1-          معرفی نانولوله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نانولوله یکی از دگرشکل­های کربن می باشد که دارای ظاهری استوانه­ای شکل بوده و اتم های کربن آن به صورت شش ضلعی­های منتظم، در پیوند با یکدیگر قرار گرفته­اند.

نانولوله را می­توان به صورت صفحه­ی گرافن لوله شده حول یک محور مشخص، که بسیاری از خواص نانولوله را تعیین می­کند، در نظر گرفت. هر چند نانولوله­ها را می­توان به صورت فولرن­هایی با طول زیاد هم در نظر گرفت، اما از آن جا که خواص آن­ها با بهره گیری از بردار و زاویه­ی کایرال یا بردارهای واحد مخصوص صفحه­ی گرافن اظهار می­گردد، این نگاه رواج ندارد.

نانولوله­ها را می­توان از نظر تعداد دیواره­ها و نیز از نظر کایرالیته[2] تقسیم­بندی نمود. بدین ترتیب نانولوله­ها یا تک­دیواره[3] اند یا دودیواره[4] و یا چنددیواره[5]. و از نظر کایرالیته، یا آرمچر[6] اند یا زیگزاگ[7] و یا کایرال[8]( نامتقارن).

برای اظهار کایرالیته­ی نانولوله از دو بردار یکه­ی صفحه­ی گرافن(m و n)که زاویه­ی بین آن­ها 60 درجه می باشد، بهره گیری می گردد. بدین ترتیب اگر در یک نانولوله m = n باشد، به آن آرمچر، اگر یکی از m و  n صفر باشند، زیگزاگ و اگر این طور نباشد کایرال گفته می­گردد.

[1] . در اینجا مقصود از نانولوله، صرفا نانولوله­ی کربن می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: