1-1-1-1   زیست توده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انرژی زیست توده (Biomass)، شامل انرژی­هایی می باشد که بصورت پتانسیل در داخل بعضی از اجسام جامد مثل چوب ذخیره می گردد یا مواد گازی که با سوزاندن آنها انرژی تولید می­گردد. انرژی زیست توده از مواد ارگانیک با منشأ جدید تولید می­شوند و شامل سوخت­های فسیلی که از میلیون­ها سال پیش ایجاد شده اند نمی­باشد. CO2 آزاد شده حین تولید انرژی از زیست توده معادل با CO2 گرفته شده در حین تولید سوخت زیست توده می باشد، که این را چرخه طبیعی کربن می­نامیم .

زیست توده بعضی وقت­ها بیو انرژی نیز نامیده می­گردد. این سوخت­ها از مواد ارگانیک تولید می­شوند که بطور مستقیم از گیاهان یا غیر مستقیم از تولیدات صنایع، تجاری، خانگی، یا کشاورزی ایجاد می­شوند. این سوخت­ها شامل دو دسته عمده اند:

  • زیست توده چوبی شامل تولیدات جنگلی، محصولات چوبی قدیمی، محصولات انرژی، محیط­هایی با چرخه کربن کوتاه مثل بیشه زارها و… .
  • زیست توده غیر چوبی شامل زواید حیوانی، تولیدات صنعتی، زباله­های شهری شامل پروسه غذا و محصولات با انرژی بالا مثل نیشکر، ذرت، … .

برای کاربردهای کوچک خانگی از زیست توده، سوخت غالباً در شکل چوب (مثل کنده درخت) بکار می رود، که برای گرمایش بهره گیری می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: