1‌.1‌.1‌    محرکه موتور AC

موتور القایی به مدت طولانی به عنوان تراکشن سیستم‌های تراکشن راه‌آهن بهره گیری شده می باشد. با این‌حال، شمار زیادی از موتورهای القایی پس از پیدایش الکترونیک قدرت مدرن نمایان شدند ]18[. علت های آن به تبیین زیر می باشد:

  • کنترل سرعت موتور القایی بوسیله تغییر فرکانس ورودی و همچنین تغییر ولتاژ منبع توان ورودی انجام می گردد.
  • مشکل تولید منبع تغذیه سه فاز مناسب از یک خط تراکشن DC یا تک‌فاز AC به‌وسیله تکنیک‌های الکترونیک قدرت میسر گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه الکترونیک قدرت متکی بر توسعه عناصر نیمه هادی بوده می باشد ]18[. در دهه 1960 توسعه تریستور قدرت، تولید چندین محرکه لکوموتیو موتور القایی با تغذیه اینورتر آزمایشگاهی را در پی داشت. نقطه ضعف اصلی این نوع از عناصر، سطوح ولتاژ و جریان پایینی بود که می‌توانستند تحمل کنند و این منجر به محدود شدن کاربرد آنها در حوزه‌های توان بالا می‌گردید. در دهه 1970 توسعه تریستورهای توان بالا باعث بکار بردن اینورترهای منبع جریان ([1]CSI) در درایوهای تراکشن موتورهای جریان DC‌ گردید. پس از آن تریستورهای گیت خاموش (GTO[2]) با توان خیلی زیاد، اینورتر منبع ولتاژ ([3]VSI) را در کاربردهای راه‌آهن، تحقق بخشید. در همین اواخر، ترانزیستورهای دوقطبی گیت عایق (IGBT[4]) که دارای جریان عملکرد پایین و سرعت سوییچ زنی بالایی هستند جای GTO را گرفته‌اند. در دهه 1980 مبدل‌های پالس که یک مبدل خطی AC-DC چهار ربعی می باشد توسعه داده شدند. این مبدل‌ها قابلیت ایجاد درایوهای موتور القایی VSI سه فاز را روی سیستم‌های راه‌آهن با تغذیه AC تکفاز، میسر کردند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: