ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5 استدلال فرضیات پژوهش

در دنیای امروز مدیریت تأثیر تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری شرکت ها دارد.در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها شامل نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و مدیریت،امروز تأثیر مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته می باشد.در دنیای رقابتی امروز فشار زیادی برای دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبع آن تصمیم گیری های سریع هست که مدیران در اجرای این مهم تأثیر حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایج مطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی در سازمان انجام می شود.سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده بهره گیری می کنند.هم ریسک و هم بازده سهام از دو بخش تشکیل شده می باشد بخشی که در اختیار و کنترل مدیریت می باشد،ریسک و بازده ی فوق العاده نامیده می گردد.در صورتیکه در طی مدت تصدی مدیریت خاصی، شرکت از لحاظ ریسک و بازده فوق العاده از عملکرد بهتری برخوردار باشد،سهامداران به ابقاء مدیران قبلی رای خواهند داد. از این رو می توان انتظار داشت که بین ریسک و بازده ی فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره ارتباط ی مستقیمی هست(فرضیه 2 و 4)

همچینین اگر ریسک و بازده سیستماتیک سهام بخش اعظمی از ریسک و بازده کلی را تشکیل داده باشد نشان دهنده ی تأثیر کم رنگ هیات مدیره در عملکرد شرکت می باشد. بدین معنی که افزایش بازده شرکت یا کاهش ریسک ناشی از شرایط کلی اقتصاد می باشد و تصمیمات هیات مدیره تأثیر تعیین کننده ی در اداره ی شرکت ندارد.از این رو سهامداران به بر کناری یا قطع همکاری با اعضای هیات مدیره قبلی رای خواهند داد.

پس انتظار می ورد که بین ریسک و بازده ی سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره ارتباط ی معکوسی هست (فرضیه 1 و 3).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید