1-1-1-          ویژگی­های الکتریکی والکترونیکی گرافن

1-1-1-1-          کریستال دو بعدی

بیش از 70 سال پیش لاندائو[1] و پیرلس[2] اظهار کردند که شبکه­های کریستال 2 بعدی از نظر ترمودینامیکی ناپایدار بوده و وجود خارجی نخواهند داشت[[i]]. در واقع دمای ذوب مواد لایه نازک با کاهش ضخامت، به سرعت کاهش خواهد پیدا نمود و هنگامی که ضخامت آن به حد یک لایه­ی اتمی می­رسد، دیگر پایدار نخواهد ماند.

خاطر نشان می گردد هیچ یک از ساختارهایی زیرا چاه کوانتومی و ابر-شبکه که پیش­تر به عنوان 2بعدی معرفی شده­اند، 2بعدی نیستند بلکه از آن جا که حرکت حامل­­های آن­ها در یک جهت محدود شده می باشد، می­توان گفت ساختارهایی شبه 2بعدی[3] هستند؛ در حالی که گرافن یک ساختار کاملا 2بعدی بوده و ضخامت آن به اندازه­ی یک لایه­ی اتمی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه­ی سیستم­های 2بعدی از آن جهت دارای اهمیت می باشد که با کاهش ابعاد، اثرات ترابرد کوانتومی بروز می­یابند. به همین دلیل گرافن، به عنوان یک ساختار 2بعدی، می­تواند به صورت وسیله­ی موثری برای اصلاح و تکمیل نظریه­ی کوانتوم کنونی محسوب گردد[73].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: