• الگوریتمUDCB

الگوریتم [1]UDCB [75] یک درخت مسیریابی بار متعادل مطرح کرده می باشد. ساختار ارتباطی بر اساس فاصله هر گره از مرکز صورت می­گیرد که با ارسال پیغام طغیان از ریشه آغاز می­گردد. با بهره گیری از این پیغام گره­های موجود در شبکه گره­های احتمالی والد و فرزندان خود را شناسایی   می­کنند. پروسه انتخاب والد توسط بهره گیری از یک سری از اطلاعات مفید بدست آمده از پیغام حالت با محتویات تعداد فرزندان احتمالی گره والد، درجه گره والد در گراف G و تعداد فرزندان احتمالی مشترک یک والد با والدهای دیگر در دو مرحله صورت می­گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مرحله اول فرزندانی که تنها یک پیغام حالت دریافت کرده­اند به تنها والد احتمالی خود متصل می­شوند. در مرحله دوم گره­هایی که دارای والدهای احتمالی هستند، با در نظر داشتن ضریب کارآمدی والدها وتعداد فرزندان متصل شده به والدها، والد خود را انتخاب می­کنند. در هر مرحله حتما یک فرزند به والد متصل می­گردد و بقیه والدین احتمالی خود را با خبر می­کند. پس تمام والدها پیغام حالت خود را به روز رسانی کرده و دوباره برای فرزندان احتمالی خود ارسال می­کند بازی تا زمانی ادامه پیدا می­کند که تمام فرزندان به والدین خود متصل شوند.

      در الگوریتم فوق برای متعادل­سازی فقط بر روی تعداد فرزندان تمرکز شده می باشد و مقدار بار ترافیکی هر فرزند مورد توجه قرار نگرفته می باشد بدین ترتیب گره­های میانی که دارای بارهای مختلف هستند، باعث به وجود آمدن بارهای نامتعادل در گره­های والد خود می­شوند و وجود بار بیشتر در یک گره برابر با افزایش مصرف انرژی و در نتیجه کوتاه شدن طول عمر شبکه می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم