عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-3-2-1-              سلول ترموفوتوولتی[1]

اساس کار این سلول به صورت زیر می باشد:

سلول گیرنده[2]،که یک سلول فوتوولتی می باشد، تابش دریافتی از گسیلنده­[3](امیتر)، که با منایع مختلف شامل نور خورشید گرم شده می باشد، را به جریان الکتریکی تبدیل می­کند[[i]]، شکل ‏1‑7.

تفاوت اساسی این سلول با سلول­های فوتوولتی معمولی در این می باشد که در این سلول این امکان هست،به شکل تئوری، که تابش جذب نشده توسط سلول گیرنده با راندمان بالایی بازیاقت گردد[10]. تفاوت دیگر این می باشد که جسم داغ شده، امیتر،می­تواند طیفی باریک تر و با انرژی تقریبا برابر نسبت به طیف خورشید تولید کند[[ii]] و بدین ترتیب عدم تطبیق میان طول موج نور دریافتی و گاف انرژی سلول گیرنده به اندازه قابل توجّهی کاهش خواهد پیدا نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: