شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

چالش و بن‌بست در عقلانیت علم جدید

2-4-2-1 فقدان معرفت حقیقی در علم مدرن

بشر مدرن در عصر جدید، پرسش از غایت و چرایی را در سیر تکاپوی عقلانی خود در شناخت بشر و جهان و تولید علوم کاربردی، رها کرده‌می باشد و اساساً بشر مدرن چنین پرسشی را فراتر از جغرافیای فهم خود می‌داند؛ پس دنبال کردنِ غایت و هدف را اساساً امری بیهوده می‌داند. طبعاً انسانی که در دستگاه و نظام ادراکی خود غایت و هدفی فراتر از نفسانیت مادی دنبال نکند، شاهد بحران‌هایی اساسی در عقلانیت خود خواهد بود؛ زیرا پرسش از چرایی و چیستی عالم هستی و غایت زندگی دنیوی، بنیادی‌تر­ین پرسش بشری می باشد و بشر تا بوده، با این پرسش همراه بوده و هست و زندگی او در سایۀ پاسخ به این پرسش هویت پیدا می کند. اساساً در تفکر مدرن، غایت‌اندیشی، به معنای دخالت و حضور یک نیروی بیرونی و ماورایی در تفکر علمی­یک امر سترون تعبیر می گردد؛ با این‌تر­تیب، می‌توان سکولاریزه‌شدن ساحت عقلانی بشر مدرن را که در آن جهت و سمت و سوی عقل معطوف به زندگی دنیوی و مادی می­باشد، نتیجۀ حذف هدفمندی و غایت‌مندی از دستگاه ادراکی دانست. با قدسیت‌زدایی از معرفت و درک عقلانی، بشر قدرت شناخت و پیدا نمود حقیقت را از دست می‌دهد (قراملکی، (1391) صص 181-180).

2-4-2-2 بحران نسبیت‌گرا­یی در علم مدرن

نسبیت معرفتی و سیالیت فهم بشری، در عصر حاضر اگرچه بحرانی نیست که صرفاً در مقطع فعلی تاریخ به وجودآمده باشد، اما نسبیت‌گرایی مدرن، بحرانی فراگیر و شایع می باشد که در همۀ سطوح جامعه رخنه کرده و در ساختار علوم و دانش‌جدید­راه یافته می باشد. به همین سبب درونی شدن آن (شک) در ساحت تفکر بشر مدرن و تبدیل شدن آن به یک بحران تمدّنی و انسانی،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد