سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

5 ضرورت حرکت به سوی علم و فناوری‌ دینی­

قبل از پرداختن به تحلیل اقتضائات اسلامی­پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، یا به تعبیری تحلیل هویت علم‌دینی و فناوری دینی، بایستی ضرورت و اهمیّت این موضوع برای ما روشن گردد. طبعاً پرسشی که بیش از هر چیز دیگری ذهن درگیر و فعّال افراد یک جامعه را در این ارتباط مشغول می کند، در مورد ضرورت و چرایی چنین رویکردی می‌باشد. اینک چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و تولید علم و فناوریِ منطبق با مبانی بینشی و ارزشی اسلامی­ سخن گفته می گردد؟

واقعیّت این می باشد که مسأله اسلامی­ کردن علم یا دانشگاه اسلامی، سابقه‌ای بس دراز دارد و از ساخته‌های روحانیت و حکومت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران نیست (گلشنی، (1380) ص 145). در جهان اسلام افزون بر در نظر داشتن کاستی‌های علوم غیر دینی، عوامل دیگری در تسریع در نظر داشتن دینی‌سازی یا اسلامی‌کردن علوم موثر بوده می باشد؛ مانند آن‌ها این می باشد که ورود علوم متجددانه و غیر دینی به جوامع اسلامی، محیط‌های دینی را با نوعی دوگانگی روبرو ساخته می باشد؛ از یک سو جوامع اسلامی میل به ارزش‌های دینی و اسلامی داشته ­و از سوی دیگر با آموزش علومی­ که مجال چندانی برای پایبندی به مبانی بینشی و ارزشی دینی باقی نگذاشتند، پژوهشگر را از اعمال نظریه باز داشته و اورا به شکستن هویت مجبور کردند تا با معیار‌های خاص و از پیش تعیین شده امور علمی ­را طبقه‌بندی نموده و بر همان اساس نتیجه‌گیری کند. پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی­در ایران و آماده شدن زمینه برای احیای دانشگاه و پیشرفت علمی­کشور، کوشش بسیاری از جانب نهادهای مختلف در این زمینه انجام شده می باشد؛ گاهی به نام وحدت حوزه و دانشگاه و گاهی به نام اسلامی‌کردن علوم و گاهی به نام اسلامی‌کردن دانشگاه، کارهای متعدد اما ناقص انجام شده می باشد و نتیجه ملموس و چشمگیر و نهادینه‌ای را در بر نداشته می باشد. این شرایط و لزوم توجّه به پیشرفت و استقلال کشور و از سوی دیگر تهدیدات خارجی که علم و تکنولوژی را وسیله‌ای برای سلطه بر کشور‌های اسلامی­قرار داده‌اند، سبب گردید که رهبری انقلاب به صورت مجدانه وارد اقدام شده وبا دستور اکید به دست‌اندرکاران خواستار اهتمام جّدی به این موضوع شدند.

همان گونه که اظهار گردید تا کنون به دلیل عدم وجود شرایط و همچنین کوشش‌های ناقص در این زمینه، علم‌دینی اساساً فرصت و مجالی برای رشد و توسعه پیدا نکرده می باشد و علم‌جدید ­نیز تاکنون مدعی می باشد که رشد و توسعه‌اش توانسته به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. همچنین علم‌جدید ­بر این باور استوار می باشد که محصول و میراث بشریبت بوده، دینی و غیر دینی ندارد و نمی‌توان مرز و جغرافیای خاصی برای‌ آن تعیین نمود. این عینیت‌گرایی در علم و تلقی خنثی و فاقد بار ایدئولوژیکی از آن، ابزاری برای پذیرش همگانی علم و تکنولوژی غرب در سطح جهان بود. با این پیشینه می باشد که جوامع دینی و اسلامی ­تکاپو و کوشش لازم و کافی برای تحقّق امری به نام علم‌دینی انجام نداده‌اند. امّا امروزه با وجود بحران‌ها و پی‌آمدهای سوء علم‌جدید ­و حتی نا کار‌آمدی آن در حل معضلات تعریف‌شده در حوزۀ خود، عملاً ‌تر­دید و شک به درون و هویت علم مدرن راه یافته می باشد. با ظهور بن‌بست‌ها و ضعف شالوده‌‌ای علم جدید، در رساندن بشر به سعادت دنیوی، تنها امید و راهی که می‌تواند بشریت را از این بحران نجات دهد، بازگشت به حقیقت زنده و پویای دین و بازگرداندن و احیای دوبار‌ۀ آن به متن زندگی فردی و اجتماعی و معنابخشی به حیات می‌باشد.

2-6 تعریف دین

مانند واژه‌‌هایی که در تبیین و روشنگری بحث علم و فناوری‌ دینی­، حائز اهمیّت می باشد، تبیین و تلّقی و توصیف خودِ این واژه می باشد. در این بخش به اظهار برداشت‌های مختلف از این واژه پرداخته‌ می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد