سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

3 پی‌آمدهای اجتماعی علم جدید

با صرف نظر از پیآمدهایی که علم‌جدید ­بر پیکرۀ نظام‌های دین وارد ساخت، می‌توان آثار و تبعات سوء آن را در قلمرو حیات اجتماعی نیز ملاحظه نمود که از شیوۀ مهندسی اجتماعی علم‌جدید­ناشی می گردد. در واقع مهندسی اجتماعی مدرن با تکیه بر خردورزی مدرن، آرمان ایجاد مدینۀ فاضله و جامعه رفاه دنیوی را در سر می‌پروراند که شاخصه‌های اصلی آن، توسعه‌یافتگی، بالا رفتن رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، فراغت، بهداشت عمومی ­و… تلقی شده می باشد؛ اما به نظر می‌رسد علم‌جدید ­با وجود ادعایی که داشته، نتوانسته می باشد حتی به آن سنخ از نیازهایی که در دایرۀ تنگ مادی تعریف گشته، پاسخی صحیح دهد. آمار و ارقام از توسعۀ فقر در جهان، ­توسعۀ اضطراب و ناامنی در جوامع مدرن و نیز تهدید وضعیت نامطلوب بهداشتی جهان، حکایت از شکست در تحقق نیازها و انتظاراتی دارد که در حوزۀ خود تعریف کرده‌ بود. مانند آثار و پیآمدهای علم‌جدید ­در زیست اجتماعی می‌توان آثار علم بر رشد جنگ‌افزارها، آثار علم بر تشدید فاصله‌ی طبقاتی، آثار علم بر محیط زیست و … را تصریح نمود) که تفصیل این موارد از حوزۀ این پایان‌نامه خارج می باشد.

2-5 ضرورت حرکت به سوی علم و فناوری‌ دینی­

قبل از پرداختن به تحلیل اقتضائات اسلامی­پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، یا به تعبیری تحلیل هویت علم‌دینی و فناوری دینی، بایستی ضرورت و اهمیّت این موضوع برای ما روشن گردد. طبعاً پرسشی که بیش از هر چیز دیگری ذهن درگیر و فعّال افراد یک جامعه را در این ارتباط مشغول می کند، در مورد ضرورت و چرایی چنین رویکردی می‌باشد. اینک چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و تولید علم و فناوریِ منطبق با مبانی بینشی و ارزشی اسلامی­ سخن گفته می گردد؟

واقعیّت این می باشد که مسأله اسلامی­ کردن علم یا دانشگاه اسلامی، سابقه‌ای بس دراز دارد و از ساخته‌های روحانیت و حکومت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران نیست (گلشنی، (1380) ص 145). در جهان اسلام افزون بر در نظر داشتن کاستی‌های علوم غیر دینی، عوامل دیگری در تسریع در نظر داشتن دینی‌سازی یا اسلامی‌کردن علوم موثر بوده می باشد؛ مانند آن‌ها این می باشد که ورود علوم متجددانه و غیر دینی به جوامع اسلامی، محیط‌های دینی را با نوعی دوگانگی روبرو ساخته می باشد؛ از یک سو جوامع اسلامی میل به ارزش‌های دینی و اسلامی داشته ­و از سوی دیگر با آموزش علومی­ که مجال چندانی برای پایبندی به مبانی بینشی و ارزشی دینی باقی نگذاشتند، پژوهشگر را از اعمال نظریه باز داشته و اورا به شکستن هویت مجبور کردند تا با معیار‌های خاص و از پیش تعیین شده امور علمی ­را طبقه‌بندی نموده و بر همان اساس نتیجه‌گیری کند. پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی­در ایران و آماده شدن زمینه برای احیای دانشگاه و پیشرفت علمی­کشور، کوشش بسیاری از جانب نهادهای مختلف در این زمینه انجام شده می باشد؛ گاهی به نام وحدت حوزه و دانشگاه و گاهی به نام اسلامی‌کردن علوم و گاهی به نام اسلامی‌کردن دانشگاه، کارهای متعدد اما ناقص انجام شده می باشد و نتیجه ملموس و چشمگیر و نهادینه‌ای را در بر نداشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد