شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1-          سلول های خورشیدی با دماهای چندگانه

سلول های خورشیدی با حامل­های داغ[1] یکی از بارزترین نمونه­های اینگونه سلول­هاست که توجّه و کوشش بسیاری از محقّقین را به خود جلب کرده می باشد. به همین مقصود در این قسمت به معرّفی اجمالی این سلول می­پردازیم:

در این سلول،به گونه مفهومی، از اتّصالات گزینشگر[2] بهره گیری می­گردد تا حامل­های بار پرانرژی( داغ)، قبل از این که به اندازه قابل توجّهی سرد شوند، استخراج شوند[1111]. سرد شدن هنگامی رخ می­دهد که حامل­های تولید شده برخوردهای غیر کشسانی[3] با اتم­های نیمه­هادی پیدا می­کنند. حال اگر حامل­ها قبل از این که شانس برخوردهای غیرکشسان با اتم­های شبکه را بیابند، استخراج شوند می­توان از سرد شدن آن­ها و اتلاف توان جلوگیری نمود.

طرح مفهومی یک سلول خورشیدی با حامل داغ در شکل ‏1‑11 نمایش داده شده می باشد؛ در این سلول، ناحیه­ی جاذب نور بایستی فرآیند ریلکسیشن انرژی کُند و نرخ بازترکیب نوری پایینی داشته باشد[8].

[1] . Hot Carrier Solar Cells

[2] . Selective Contacts

[3] . Inelastic Collisions

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: