عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1       زمین گرمایی

انرژی گرمایی زمین، انرژی تجدید پذیری می باشد که از حرارت مفید و قابل استخراج ناشی از گرمای گدازه­ها و تخریب مواد رادیو اکتیو موجود در اعماق زمین بدست می­آید. این انرژی توسط بخار یا آب گرم به سطح زمین آورده می گردد. انرژی گرمایی اعماق زمین معمولا به 4 دسته تقسیم می گردد. این دسته­­ها شامل: هیدروترمال، لایه تحت فشار، تخته سنگ های خشک و داغ و گدازه های آتشفشانی می­باشند. گرچه مشخصات فیزیکی هر یک از آنها متفاوت می باشد اما صرفنظر از اقتصادی بودن، هر یک از آنها توانایی تولید برق را دارا می­باشند. بین انواع مختلف انرژی زمین گرمایی، انرژی هیدروترمال بیش از سایر منابع توسعه پیدا کرده می باشد و تنها نوعی می باشد که به علت قیمت قابل رقابت آن کاربرد تجاری پیدا کرده می باشد و این در حالی می باشد که سایر سیستم­ها در مرحله تست و آزمایش تجربی به سر می­برند. هر چند دو نوع آخر به گونه موفقیت­آمیزی از لحاظ فنی توجیه شده می باشد و بطور تجربی استخراج انرژی از آنها بهبود داده شده می باشد. روش های مختلفی جهت تبدیل انرژی زمین گرمایی به انرژی الکتریکی وجود دارند، که به عنوان مثال می توان از سیستم های بخار خشک و بخار انبساط آنی که جزو روشهای قدیمی می باشند و نیز سیستم­های سیکل دو مداره که روش های جدیدتری بوده و از امتیازات قابل توجهی برخوردارند، نام برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: