1-1       مروری بر منابع تولید پراکنده

به گونه اختصار منابع تولید پراکنده (Distributed Generation) را می‌توان‌ به عنوان منابع تولید توان الکتریکی که به شبکه‌های فوق توزیع یا توزیع و یا به مصرف‌کننده‌های محلی متصل می شوند، تعریف نمود. ظرفیت تولید این منابع در مقایسه با سایر منابع ‌متداول تولید انرژی‌ الکتریکی، بسیار کوچکتر و فن‌آوری بکار رفته در تولید توان در آنها نیز متفاوت و بسیار متنوع می باشد. تولیدات پراکنده در سالهای اخیر، گسترش روز افزونی ‌در سراسر جهان یافته‌اند. تعاریف مختلفی برای تولید پراکنده هست که البته مشترکات زیادی با هم دارند[4].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی، منابع تولید پراکنده را می‌توان به­عنوان منابع تولید توان الکتریکی با ظرفیت­های نامی محدود (نوع کوچکتر از 1 تا 30 مگاوات‌)، که معمولاً در مجاورت مصرف‌کننده‌ها نصب می شوند و بصورت مجزا یا موازی با شبکه‌های الکتریکی ‌مورد بهره گیری قرار می‌گیرند، تعریف نمود. فن‌آوری‌های مورد بهره گیری در منابع تولید پراکنده، گستره وسیعی را به خود اختصاص داده‌اند. فن‌آوری­های‌ تجاری همچون ‌موتورهای دیزل، توربین­های گازی، آبی و بادی کوچک از دیرباز تاکنون به‌ طرق مختلفی‌  مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند. به علاوه فن‌آوری‌ها، طیف وسیع دیگری از فن‌آوری‌های جدید با پیشرفت علوم و دانش ‌بشری به صورت تجاری وارد عرصه ‌صنعت ‌برق شده‌اند. فن‌آوری‌هایی همچون ‌موتورهای گازی، پیلهای سوختی، میکروتوربین‌ها و فتوولتاییک‌ها نمونه‌هایی ‌از این قبیل فن‌آوری‌های جدید می باشد که امروزه به گونه وسیعی در ساخت منابع تولید پراکنده بهره گیری می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: