عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-1-          ویژگی­های الکتریکی و نوری نانولوله­ها

یکی از جالب­ترین ویژگی­های نانولوله­های کربن، وابستگی شدید خواص فیزیکی به ساختار هندسی آن می باشد. بر این اساس، نشان داده شده می باشد که نانولوله­های آرمچر همگی فلز(هادی) و نانولوله­های زیگزاگ همگی نیمه­هادی اند. ساختار نواری دو نمونه از این نیمه­هادی­ها در شکل ‏1‑15 نمایش داده شده می باشد.

 

شکل ‏1‑15- ساختار نواری نانولوله کربن؛ الف) نیمه هادی(0و10)و ب) فلز(5و5)

در شکل بالا  انرژی هم­پوشانی پیوند کربن- کربن در گرافن و  ثابت شبکه­ی گرافن می باشد.

در نانولوله­های نیمه­هادی، گاف انرژی متناسب با عکس قطر لوله می باشد:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در این ارتباط d بر حسب نانومتر بوده و Eg بر حسب الکترون- ولت به دست خواهد آمد[[i]].

این ویژگی جالب نانولوله­های کربن، یعنی کنترل Eg با بهره گیری از قطر لوله، آن­ها را شایسته­ی بهره گیری در بسیاری از کاربردهای نوری می­سازد.

[i] .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: