شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

با در نظر داشتن محدودیت­های شدید انرژی در گره­های حسگر بی­سیم مسیریابی با بهره گیری از چندهاب[1] می­تواند یک توپولوژی درخت مسیریابی با ذخیره­سازی انرژی برای رساندن اطلاعات به ایستگاه پایه باشد. که در آن گره­های میانی اطلاعات خود را با اطلاعات فرزندان خود تجمیع می­کنند و اطلاعات تجمیع شده را به سمت ایستگاه پایه ارسال می­کنند [39,38,37]. تجمیع توابع به دو گروه اصلی تجمع کامل و تجمع ناقص تقسیم می­شوند برای تجمع کامل، مقدار اطلاعات خروجی ثابت و مستقل از مقدار اطلاعات ورودی می باشد. نمونه­هایی از این نوع تجمع توابع حداکثر می­باشد. تجمع کامل را می­توان به گونه کامل در شبکه­های حسگر مورد بهره گیری قرار داد. تابع میانگین یک مثال از تجمع ناقص می باشد، که نیازمند به وجود تمام اطلاعات می­باشند [40].

توپولوژی درخت­های مسیریابی با ارسال یک پیغام مسیریابی سیل­آسا از سمت ایستگاه پایه شروع می­گردد و توسط گره­ها به تمام سطوح درخت ارسال داده می­گردد. هرگره می­تواند تعدادی از این پیغام مسیریابی از گره­هایی که می­تواند به عنوان والد در نظر بگیرد، دریافت کند. هرگره بعد از اتمام پخش پیغام مسیریابی با در نظر داشتن سیاست­های مختلف که برای انتخاب پدر و مادر مانند انتخاب تصادفی، انتخاب بر اساس فاصله و یا بر اساس انتخاب بر اساس کیفیت لینک که در الگوریتم پیاده سازی شده در نظر گرفته شده می باشد، می­تواند یک والد از میان والدین احتمالی خود انتخاب کند تا داده­های خود را به سمت آن ارسال کند [42,41].

[1]Multihop

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم