1-1-1  محدودیت های تولید پراکنده

اما تولید پراکنده یک سری محدودیت­هایی را نیز در پی دارد که از عمده ترین آنها بحث­های اقتصادی می باشد. نقطه جالب توجه این می باشد که به ازای تولید هر کیلووات هزینه سرمایه گذاری بالایی دارد که البته برای همه انواع مختلف آنها صادق نیست و نیز در بعضی موارد تولید انرژی الکتریکی با هزینه بالایی همراه می باشد. همچنین سیستم­هایی که برای اتصال آنها به شبکه بهره گیری می­شوند گران قیمت هستند و پیچیدگی­های خاص خود را دارند که نهایتاً باعث پیچیده شدن مسأله اقتصادی آنها در تعیین هزینه انرژی الکتریکی در صورت­حساب­های مصرف­کننده­ها می باشد.

اما از نظر تکنیکی نیز تولید پراکنده یک سری محدودیت­هایی را در پی دارد که عبارتند از:

  • قابلیت اضافه شدن به شبکه و قطع شدن از آن بصورت پیوسته مخصوصاً در زمان­های تقاضای بالای بار.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تغییرات پله ای ولتاژ لحظه ای بالا مخصوصاً زمانیکه شرایط منابع تغییر می کند.
  • سختی کنترل ولتاژ در شبکه های ولتاژ پایین

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: