عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1  تولید مطمئن و ایمن

تنوع منابع انرژی که به این طریق معرفی می­شوند بقدری می باشد که خطرات ناشی از بهره گیری از تولید توسط تنها یک سوخت را کاهش می­دهد. مانند این خطرات می­توان به اتمام سوخت و منابع تصریح نمود. از طرفی این مطلب کاهش اتکا به واردات سوخت نیز با بهبود مصرف سوخت­های قدیمی و محلی تجدید پذیر را در پی دارد، که مانند مزیت­های آن کاهش وابستگی به تغییرات قیمت جهانی سوخت نیز می باشد. از جهت دیگر، ارتقاء امنیت تولیدات انرژی تضمین می­گردد. بعنوان مثال خطر حمله تروریست­ها به نیروگاه های بزرگ یا خطر هدف قرار دادن این مراکز توسط دشمن نیز که باعث خارج شدن نیروگاه­های بزرگی که شبکه را تغذیه می­کردند کم اثر می­گردد. این خطرات بدلیل ماهیت پراکنده بودن این واحدهای تولیدی در جغرافیای انرژی کاهش می­یابد. از طرفی خطا­هایی که باعث عملکرد حفاظتی نیروگاه­های بزرگ شده و خاموشی کلی سیستم را در پی دارند، بدلیل حضور منابع تولید پراکنده تحت پوشش قرار می­گیرند و باعث کاهش خاموشی­های سیستم می­شوند. با این توصیف تولید پراکنده همچنین بصورت گزینه­ای بعنوان توان پشتیبان در سیستمهای الکتریکی مطرح می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: