عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

3-2-5 شیوه‌ی گردآوری وتجزیه تحلیل اطلاعات

منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش، از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها و گزارش حسابرس مستقل می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای(نرم افزار ره آورد جدید) و مراجعه به سایت های اطلاعاتی جمع آوری شده می باشد. سپس داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار اکسل و پس از طبقه بندی لازم براساس متغییر های مورد مطالعه وارد رایانه شده می باشد. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده می باشد.

یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده­ها به آن توجه نمود، روایی ابزارهای گردآوری داده­ها می باشد. مقصود از روایی ابزار گردآوری داده­ها این می باشد که ابزارها بتوانند واقعیت­ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش، بانک­های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا می توان به روایی ابزار­های گردآوری داده­ها اعتماد نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید