شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1-1    مدل رقابتی

در حالت رقابتی که معمولاً با تحقق یک مدل رقابت کامل در بازار های برق تشکیل می گردد، شرکت های توزیع مالک و بهره بردار شبکه توزیع می باشند. در این حالت سیستم توزیع همانند سیستم انتقال اقدام خواهد نمود. پس شرکت های توزیع مانند بهره بردار مستقل سیستم[1] (ISO) تنها وظیفه انتقال توان و سرویس دهی به مشترکین را خواهند داشت. در نتیجه، شرکت توزیع بصورت بهره­بردار مستقل در سطح توزیع[2] (DSO) اقدام خواهد نمود. در این حالت تأمین برق مشترکان توسط نهادهای خرده فروش صورت خواهد گرفت که امکان دسترسی آزاد و بدون تبعیض به شبکه برای آنها فراهم شده می باشد. در محیط کاملاً مقررات زدایی شده، فروش انرژی به مصرف کنندگان، کاملاً از بهره برداری، تعمیرات و توسعه شبکه توزیع جدا شده می باشد و خرده فروشان در فروش انرژی با یکدیگر رقابت می­کنند. البته ممکن می باشد یکی از این خرده فروشان وابسته به شرکت توزیع محلّی باشد[30]. البته در این ساختار شرکت توزیع بهره­برداری و تعمیرات را به هدف کاهش تلفات و ارائه سرویس و خدمات مناسب به بهره گیری کنندگان از سیستم توزیع صورت خواهد داد. توسعه شبکه توزیع در این حالت، به هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری انجام می گردد. در این فضا حضور منابع تولید پراکنده می­تواند از سوی مالکان خصوصی باشد. آنها احداث و بهره برداری از این منابع را به هدف کسب سود خود انجام می­دهند. پس از آنجا که شرکت های توزیع به عنوان یک نهاد مستقل حق بهره وری از این چنین منابعی را ندارند و از طرفی توسعه سیستم توزیع را بر عهده دارند، می­بایستی در برنامه ریزی های خود حضور این منابع را مورد توجه قرار دهند[5].

 2.Independent System Operator

3.Distribution System Operator

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: