شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-        ساختار پایان­نامه

در بخش­های پیشین به اظهار ضرورت و مزایای استفاد ه از انرژی خورشیدی و همچنین به گونه اجمال مطالعه تاریخچه، عملکرد و انواع سلول­های خورشیدی پرداخته گردید. در فصل 2 به معرفی گرافن و ذکر ویژگی­ها، کاربردها و روش­های ساخت آن خواهیم پرداخت. روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) در فصل3  به گونه کلی معرفی شده و کاربردهای آن در شبیه­سازی ادوات نیمه­هادی ذکر خواهد گردید. فصل4 اظهار­گر جزییات روش مورد بهره گیری­ی ما در این پژوهش بوده و نتایج حاصل از آن را در فصل5 آورده­ایم. نهایتا در فصل 6 به ارائه­ی پیشنهاداتی در تکمیل و ارتقای این پژوهش پرداخته­ایم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: