عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1-1         سیستم های فتوولتاییک

در سیستم های فتوولتاییک بدون بهره­گیری از مکانیزم­های متحرک، انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی تبدیل می­گردد. جزء اساسی نیروگاه­های فتوولتاییک را سلول های فتوولتاییک تشکیل می­دهند. این سلول­ها تا زمانی که پیش روی نور خورشید قرار دارند، مثل یک باتری کوچک تولید برق می­کنند. با اتصال­های سری و موازی سلول­ها واحدی به نام ماژول[1] بدست می آید. با نصب تعدادی از مدول­های خورشیدی بر روی یک صفحه نگهدارنده، واحدی بزرگتر به دست می آید که آرایه خورشیدی[2] نامیده می گردد. توان الکتریکی بدست آمده از آرایه خورشیدی به دلیل تغییر شرایط محیط از لحاظ دما و شدت نور همواره دارای نوسان می باشد.

یک واحد تولید کننده برق فتوولتاییک از اجزای اصلی ذیل تشکیل می گردد: آرایه خورشیدی، تنظیم کننده توان حداکثر، واحد ذخیره سازی انرژی و اینورتر ولتاژ.

مزایا و معایب سیستم های فتوولتائیک بشرح زیر می باشد.

مزایا:

  • جهت نقاط دور دست کاربرد فراوانی دارد.
  • نیاز خیلی کمی به تعمیر دارند.
  • با محیط زیست سازگار هستند.
  • عمر طولانی.
  • نداشتن قطعات متحرک.

معایب:

  • شرایط جوی و جغرافیایی محیط و نور خورشید تأثیر مستقیم بر تولید توان در آنها دارد.
  • بازدهی کم.
  • هزینه سرمایه گذاری بالا.
  1. photovoltaic modules
  2. photovoltaic array

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: