1-1-        بهره گیری از گرافن در سلول­های خورشیدی

ITO و FTO رایج­ترین موادّی هستند که در سلول­های خورشیدی ارگانیک و رنگدانه­ای به عنوان الکترود پیشین بهره گیری می­شوند امّا بهره گیری از این مواد با مشکل کمبود منابع و هزینه­ی بالا همراه می باشد در حالی که گرافن با شفّافیت ، انعطاف پذیری و هدایت الکتریکی بالا و همچنین فراوانی منابع و هزینه­ی پایین، جایگزینی ایده آل برای این مواد به حساب می­آید[[i]]. ساخت ارزان و بهره گیری از فیلم گرافن با یک و چند لایه به عنوان الکترود پیشین برای سلول خورشیدی CdTe در مرجع [[ii]] گزارش شده می باشد. همچنین از گرافن تک لایه به عنوان آنود[[iii],[iv],[v]] و کاتد[[vi]] در سلول­های ارگانیک ؛ و به عنوان لایه ی فعّال[[vii],[viii],[ix],[x]] و الکترود کانتر[[xi],[xii]] در سلول­های رنگدانه­ای بهره گیری شده می باشد. تحت یک میدان الکتریکی داخلی(built-in) گرافن می تواند رفتاری مانند نیمه­هادی های نوع p از خود نشان دهد[[xiii]]. از این حقیقت می­توان برای بهره گیری از گرافن همراه با Si [[xiv],[xv]]، Ge [64] نانوسیم­ها [[xvi]] و نانوتسمه[1]­های[[xvii]]  CdS و نانوسیم های Si [[xviii]] و دیگر نیمه­هادی­ها در سلول­های خورشیدی مبتنی بر پیوند شاتکی(SBSC) بهره برد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو چالش مهم در SBSC پایین بودن بازده کوانتومی خارجی و ملاحظات عدم تقارن اتّصالات می باشد، اخیرا اظهار شده می باشد که با بهره گیری از نانوساختارهای پلاسمونیک هر دو مشکل قابل حل هستند[[xix]]. همچنین در سال جاری میلادی فیزیکدانان دانشگاه فلوریدا موفّق شدند با بهره گیری از یک ترکیب آلی، به عنوان آلایش برای گرافن، بازده این سلول­ها را به بیش از 4 برابر گذشته، 8.6%، برسانند[[xx]].

بهره گیری از دیودهای هندسی گرافن به عنوان یکسو کننده در سلول­های خورشیدی رکتنا[2] ایده ی جدیدی می باشد که در سال گذشته­ی میلادی توسط مادل[3] و همکارانش به انجام رسید[[xxi]].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: