عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1  ساختار شبکه های توزیع

با وقوع تجدید ساختار در صنعت برق، بخش های مختلف این صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرند. ساختار سیستم های قدرت در این فضا از حالت یکپارچه  با ساختار عمودی خارج شده و به بخش های مجزا تقسیم می­گردد که هریک از این اجزاء تحت مالکیت و بهره­برداری نهاد های مستقل و در عین حال مرتبط قرار می­گیرد. در این شرایط راهبری و طراحی هر یک از این بخش­ها با در نظر داشتن فضای حاکم، نیازمندی­ها و ارتباط با دیگر نهاد­ها و ارتباط نهاد ها صورت می­گیرد. در این شرایط سیستم توزیع برق به عنوان آخرین زنجیره برق رسانی می تواند به اَشکال مختلف باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بازارهای دنیا پس از شروع تجدید ساختار و طی مراحل آن تا رسیدن به مرحله تکامل، ساختار­های متفاوتی از سیستم توزیع را شاهد هستیم. اما بطور کلی می­توان این ساختارها را به دو گونه انحصاری و رقابتی تقسیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: