عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-          مفاهیم مقدماتی

اگر چه مفهوم تابع گرین اولین بار توسط ریاضیدان انگلیسی گئورگ گرین[1] ارائه و بسط داده گردید[[i]]، بهره گیری از روش تابع گرین غیر تعادلی اولین بار توسط لئو کادانف[2] و گوردون بایم[3][[ii]] در سال 1962 و در تکمیل کار سه سال پیش پائول مارتین[4] و ژولیان شوئینگر[5] [[iii]] و برای توصیف ویژگی­های سیستم­های بس-ذره­ای[6] در حالت عدم تعادل ترمودینامیکی صورت گرفت.

در روش NEGF، با حل معادله­ی شرودینگر برای یک ذرّه و لحاظ کردن اثرات بس-ذرّه­ای به صورت خود-انرژی[7] به توصیفی با نگاه از پایین به بالا از ادوات الکترونیکی می­پردازیم.

در معادله­ی شرودینگر مستقل از زمان داریم Hψ = Eψ اما اگر بخواهیم آن را در شرایط مرزی غیربسته[8] نمایش دهیم، به شکل ارتباط­ی (‏3‑5) درمی­آید؛ در نتیجه با در نظر داشتن مفهوم ریاضی تابع گرین به (‏3‑6) می­رسیم.

 

البته معمولا در نتیجه­ی نمایش تابع ضربه به صورت حدی، ارتباط(‏3‑7) دو پاسخ برای تابع به دست می­آید،ارتباط (‏3‑8). که به G­­R تابع گرین متوخر[9] و به تابع گرین متقدم یا پیشرفته[10] گفته می­گردد.

 

به علاوه دو تابع گرین به دو تابع گرین دیگر،Gn و Gp، برای توصیف جایگاه الکترون­ها و حفره­ها نیاز داریم. Gn در واقع حالت تعمیم یافته­ای از تابع توزیع، f و ماتریس چگالی می باشد که تمامی اطلاعات مربوط به چگالی الکترون­ها را می­توان از آن به دست آورد[[iv]]. این برای Gp و (1-f) در توزیع حفره­ها نیز صادق می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید