خصوصیات لینک­ها

* گذردهی: نرخ بیت لینک­های بی­سیم در شبکه­های مبتنی بر IEEE802.15.4 پایین و حداکثر برابر 250 kbpsمی باشد. البته این نرخ بیت بر اساس شرایط لایه فیزیکی و همچنین اندازه تداخل لینک­های مجاور می­تواند کمتر از این نیز باشد. ضمناً بازه­­های خواب و بیداری و یا شرایط ترافیکی حاکم نیزمی­تواند نرخ بیت لینک­ها را کاهش دهد.

* تأخیر: اندازه تأخیر ارسال روی یک لینک IEEE802.15.4 بر اثر ایجاد صف در گره­ها و همچنین زمان لازم برای رقابت بر سر کانال می­تواند افزایش یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* کیفیت اتصال: شبکه­های حسگر به دلیل شرایط لایه فیزیکی و مصرف توان پایین، دارای لینک­های نامطمئن هستند. این خصوصیت لینک با فاکتورهایی مانند شاخص قدرت سیگنال دریافتی[1]، شاخص کیفیت اتصال[2] و یا نرخ خطای کانال نشان داده می­گردد.

[1] Received Signal Strength Indicator

[2] Link Quality Indicator (LQI)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم