1‌.1‌.1‌    سوییچ وضعیت وسایل نقلیه

بگذارید وضعیت یک وسیله نقلیه را بصورت ترکیبی از مسافت فعلی ، زمان سفر سپری شده  و سرعت فعلی  در نظر بگیریم. سوییچ از وضعیت اولیه تا نهایی، حرکت از یک جایگاه به جایگاه بعدی را نتیجه می‌دهد. تغییر در توان کششی از سوی موتورهای لوکوموتیو (engines) یا موتورهای تراکشن، علت اصلی وقوع سوییچ وضعیت به شمار می‌رود. در این بخش ایده فیزیکی پشت سوییچ وضعیت یک وسیله نقلیه و در نهایت ایده مدل‌سازی حرکت و شبیه‌سازی وسیله نقلیه ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(10.4)

با دارا بودن یک وضعیت شناخته شده از وسیله نقلیه، به مقصود بدست آوردن وضعیت بعد از سوییچ حالت، این فرضیه را بایستی در نظر داشت که شتاب اعمال شده بر روی وسیله نقلیه بایستی شناخته شده باشد و همچنین این شتاب معمولاً به عنوان یک ثابت در یک بازه زمانی خاص و یا در یک بازه ی مکانی خاص در نظر گرفته می گردد. به مقصود بالا بردن سطح دقت محاسبات، بازه زمانی یا بازه مکانی، به قدر کافی کوچک نگه داشته می گردد. شتاب اعمالی بر روی وسیله نقلیه از مقاومت غیر خطی، شیب و نیروی کششی مربوط به تجهیزات تراکشن ناشی می گردد. شکل2.4 یک مدل ساده‌ای از یک سوییچ وضعیت را بین دو وضعیت وسیله نقلیه نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: