عنوان کامل پایان نامه :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • معیارهای وزن دهی مسیر در پروتکل RPL

وزن­های تخصیصی به مسیرها در پروتکل RPL می­توانند از دو نوع تجمعی یا ذخیره­ای باشند.  وزن­های تجمعی وزن­هایی هستند که در طول مسیر با عبور از هر گره بروز رسانی شده و مقدار جدید آنها به مقدار قبلی موجود در بسته­های مسیریابی DIO افزوده می­گردد. به عنوان مثال پارامتر تعداد گام مسیر، یکی از این نوع پارامترهاست. اندازه انرژی باقی­مانده در گره­ها نیز می­تواند به عنوان یک وزن تجمعی در طول مسیر محاسبه شده و در نهایت برای انتخاب مسیر با بیشترین انرژی   باقی­مانده گره­ها مورد بهره گیری قرار گیرد.

وزن­های ذخیره­ای به صورت دیگری اقدام می­کنند. این نوع وزن­ها در طول مسیر و با عبور از هر لینک، در بسته DIO ذخیره می­شوند. به عنوان مثال ممکن می باشد هر گره کیفیت لینکی که بسته مسیریابی را از آن دریافت می­کند محاسبه و عیناً در بسته مسیریابی ذخیره نماید. در انتها ممکن می باشد مسیریابی بر اساس شرط عدم وجود لینک با کیفیت کمتر از حد مجاز انجام گیرد. در این حالت اطلاع از کیفیت تمامی لینک­های طول مسیر ممکن می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم