عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1  منابع تجدید پذیر

1-1-1-1   توربین های آبی کوچک

این توربین­ها انرژی پتانسیل آب را به انرژی جنبشی برای چرخش توربین­های تولید انرژی الکتریکی تبدیل می­کنند. ظرفیت این واحدها کمتر از 100 کیلووات می باشد. بهبود تکنولوژی این توربین­های آبی کوچک آنها را به تجهیزات جالبی جهت تولید توان الکتریکی تغییر داده می باشد. توان مفیدی به این روش حتی از یک نهر کوچک قابل تولید می باشد که محدوده آن از چند صد وات (برای بهره گیری به همراه باتری) برای مصارف خانگی تا دهها کیلو وات برای مصارف صنعتی می باشد. این نوع تولید انرژی نیازمند منبع نزدیک به محل مصرف یا محل اتصال به شبکه می باشد. در سیستم اتصال به شبکه، اضافه تولید در مصرف توان محلی به شبکه فروخته می­گردد. انرژی تولیدی از آب وابسته به مقدار آب جاری در ثانیه و ارتفاع آب در حال ریزش     می­باشد. خروجی واقعی این روش وابسته به بازده تبدیل توان آب به توان الکتریکی (با بازدهی ممکن 90 درصد) می باشد. برای سیستم­های کوچکتر بازده حدود 50 درصد امکان پذیر می باشد. این نوع سیستم ها معمولاً توان پایدار، با قابلیت اطمینان بالا نسبت به سایر انرژی­های تجدیدپذیر ایجاد می­کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید