• الگوریتم­های مبتنی بر هوش مصنوعی و تئوری مورچگان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم QAMR [50] یکی از الگوریتم­های تضمین کیفیت سرویس مبتنی بر تئوری مورچگان می باشد. این الگوریتم در فاز تشکیل مسیر  مسیر مجزا از هم را با ارسال بسته­های مسیریابی یا  مورچه­های FANT پیدا می­کند. این مورچه ها در فاز رسیدن خود به مقصد از مسیرهایی که دارای تأخیر و تعداد گام کمتر و پهنای­باند و انرژی بیشتر هستند عبور می­کنند. طریقه اندازه گیری یا تخمین تأخیر و پهنای­باند روی مسیرها در این الگوریتم تصریح نشده می باشد. معیار انرژی از روی انرژی باقی­مانده گره­ها تخمین زده می­گردد. معیارهای مسیریابی دیگر در قالب یک تابع هزینه ترکیبی و ساده مطابق با معادله 3 با یکدیگر ادغام می­شوند و در محاسبه سطح فرومون هر مسیر بهره گیری می­گردند.

(3

که در آن  درجه خوبی مسیر از نظر تعداد گام، پهنای باند و تأخیر می­باشد. هر یک از درجه خوبی­ها از روی تقسیم هزینه مسیر بر اندازه قابل تحمل آن به لحاظ کیفیت سرویس بدست می­آید. البته اینکه تعداد گام­های مسیر چگونه می تواند جزء پارامترهای کیفیت سرویس باشد و حد بالای آن چگونه تعریف می­گردد، در این الگوریتم تصریح نشده می باشد. مخرج کسر فوق مجموع حاصلضرب درجه­های خوبی روی تمامی مسیرهای بدست آمده برای یک گره می باشد. علاوه بر معضلات ذکرشده بسته­های مسیریابی با در نظر داشتن انرژی باقی­مانده به عنوان یکی از معیارها مسیر خود را انتخاب می­کند. به این ترتیب تعداد زیادی گره به گره­هایی که دارای انرژی باقیمانده بیشتری هستند، متصل می­شوند و این امر باعث مصرف زیاد انرژی گره وکاهش طول عمر شبکه می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم