• ویژگی­های شبکه­های حسگر بی­سیم از منظر مسیریابی

با در نظر داشتن اینکه در این پایان­نامه افزایش طول عمر شبکه با بهره گیری از روش­های مسیریابی را در نظر گرفته شده می باشد. به همین دلیل، در بخش بعدی بعضی از الزامات الگوریتم مسیریابی مورد بهره گیری در شبکه­های حسگر را اظهار نموده­ایم. پیش از پرداختن به الزامات طراحی پروتکل مسیریابی به ویژگی­های شبکه­های حسگر از منظر مسیریابی مختصراً در زیر تصریح می­کنیم.

الف) خصوصیات شبکه

* تعداد و چگالی گره­ها و قطر شبکه: این خصوصیت بر روی تعداد گزینه­های جدول­های مسیریابی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گره­ها و همچنین اندازه تأخیر و اتلاف ناشی از گام­های طی شده توسط بسته ها مؤثر می باشد.

* اتصال: به دلیل شرایط محیط فیزیکی ممکن می باشد لینک­های شبکه حالات مختلفی از اتصال را تجربه کنند. این امر لزوم پویایی بالا در الگوریتم مسیریابی و عدم اکتفا به مسیرهای منحصر بفرد را در شبکه­های حسگر را عیان می­سازد.

* پویایی: شبکه­های حسگر و عملگر بی­سیم به دلیل امکان حرکت بعضی از گره­ها، از همبندی پویا برخوردار هستند و تغییر همبندی اغلب موجب تغییر در مسیر بسته­ها می­گردد. علاوه بر حرکت   گره­ها، ورود گره­های جدید به شبکه یا خروج بعضی از گره­ها به دلیل خالی شدن باتری نیز می­تواند باعث تغییر در همبندی شبکه گردد.

* استقرار: محل استقرار گره­ها در شبکه­های حسگر می­تواند به صورت تصادفی مثلاً با پخش کردن گره­ها از طریق هواپیما در محیط مورد نظر باشد. به علاوه محل استقرار گره­های جمع­کننده که تأثیر دروازه ارتباط به شبکه­های دیگر را نیز دارند در عملکرد پروتکل مسیریابی مؤثر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم