عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     مدل‌سازی و  شبیه‌سازی

شتاب قطار، یعنی جملات سمت راست ارتباط (8.4) بر روی جرم موثر قطار، تحت تاثیر چهار فاکتور زیر قرار می‌گیرد ]50[:

مشخصات تجهیزات تراکشن: این فاکتور شامل نوع موتورها با تکنیک‌های کنترلی مورد بهره گیری در آنها می باشد. انواع متفاوتی از موتورها منجر به عملکردهای دینامیکی متفاوتی می‌گردند، برای مثال، شتاب اولیه، ماکزیمم سرعت قابل دسترسی، مشخصه شتابگیری و ترمزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسائل مربوط به طراحی مکانیکی: این مسائل جنبه های مختلفی از طراحی مکانیکی یک قطار نظیر وزن، ظرفیت، طول، تعداد محورها نسبت به محورهای گردان، مقاومت قطار، نسبت دنده و … را پوشش می‌دهند.

مسائل توپوگرافی: این مسائل تصریح به مواردی نظیر شیب، خمیدگی مسیر، جایگاه نقاط ایستگاه، و هر گونه مسائل زیست محیطی دیگر مانند شرایط آب و هوایی و … دارد.

مسائل مربوط به کنترل عملیاتی: قطار بایستی برای حفظ عملکرد رضایت بخش خود، تحت یک کنترل سختگیرانه اقدام کند. محدودیت‌های سرعت متوسط و زمان‌های ورود و خروج ایستگاه‌ها ازجمله محدودیت های کنترل عملیاتی به حساب می‌آیند. بهتر می باشد برای آسایش مسافرین، محدودیت‌هایی نیز در شتاب، حرکت تند و سریع و غیره نیز اعمال نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: