شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌.1‌.1‌   شناسه­های پروتکل

هر گراف با یک شناسه گراف (DODAG_ID) و یک شماره ویرایش گراف (DODAG_VersionNumber) شناخته می­گردد. شناسه گراف برای هر گراف یک عدد ثابت می باشد که توسط ریشه گراف تعیین می­گردد و به مقصود ایجاد یکتایی می­تواند آدرس IP گره ریشه باشد البته امکان ایجاد چند گراف مستقل توسط یک گره ریشه نیز در الگوریتم دیده شده که در این حالت بایستی از مکانیزم دیگری برای آدرس دهی گراف­ها بهره گیری نمود یا اینکه به گره­های ریشه چندین آدرس IP اختصاص داد، تا بتوان گراف های متعدد موجود در شبکه حسگر را روی بستر اینترنت به یکدیگر متصل نمود. شماره ویرایش گراف، عددی ترتیبی می باشد که برای بروز رسانی مسیرها در گراف و توسط گره ریشه تعیین می­گردد. البته ترمیم مسیرها به صورت محلی و به گونه متناوب در لایه­های مختلف شبکه انجام می­گردد لیکن بروز رسانی سراسری گراف تنها از سوی ریشه آن قابل انجام می باشد. گره ریشه در بازه­های زمانی مشخص یا بر اساس نیاز با انتشار بسته مسیریابی جدید، ویرایش جدیدی از گراف را تولید می­نماید. بازه­های زمانی بروز رسانی مسیرها چه به صورت محلی و چه به صورت سراسری توسط الگوریتم زمان بندی خاصی تحت عنوان tricle timer [70] تعیین می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :مطالعه، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم