عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1-1 توربین های گازی

توربین های گاز در اوایل سال­های 1900 میلادی با در نظر داشتن پیشرفت­های مهندسی پایه­گذاری گردید و در اواخر سالهای 1930میلادی نیز بهره گیری از این توربین ها به مقصود تولید توان آغاز گردید. به دلیل بهره گیری از توربین­های گازی در صنایع دفاعی و هوایی، پیشرفت­های زیادی در این زمینه حاصل شده، به طوریکه بازده توربین­های گاز به بیش از توربین­های بخار رسیده و بهره گیری از آنها افزایش یافته می باشد. توربین­های گازی در اندازه­های مختلف از چند صد کیلووات تا چند صد مگاوات موجود می باشند. این توربین­ها حرارتی با کیفیت بالا ( دمای بالا ) تولید می­نماید که می­تواند برای گرمایش ناحیه­ای یا صنعتی مورد بهره گیری قرار گیرد. همچنین ممکن می باشد این حرارت بازیافت گردد تا باعث بهبود بازدهی گردد و یا از آن برای تولید بخار بهره گیری گردد و بخار حاصل در یک سیکل ترکیبی توربین بخار را به حرکت درآورد. کم بودن هزینه نگهداری و بالا بودن کیفیت حرارت، اغلب باعث می گردد توربین گازی انتخاب مناسبی برای بسیاری از CHP [1]های (تولید توأم حرارت و برق) صنعتی و تجاری بزرگتر از 1 مگاوات باشد. شمای توربین گاز در شکل (2-1 ) نشان داده شده می باشد[3 و11 ]. مکانیزم عملکرد توربین های گازی به این ترتیب می باشد که هوا با عبور از کمپرسور فشرده شده سپس تحت شرایط کنترل شده در اتاق احتراق با سوخت ترکیب می­گردد و پس از احتراق باعث گردش توربین و در نهایت باعث تولید توان الکتریکی از طریق ژنراتور سنکرون می­گردد.

 

  1. Combined Heat and Power

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: