عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    تعیین شاخص کنترل با ضریب آسایش مسافرین

در اکثر مقالات ارائه شده در زمینه تولید تراژکتوری سرعت بهینه، توجهی به آسایش مسافرین نشده می باشد. لحظه‌ای که قطار وارد مد ترمز می گردد یا سریعاً شتاب می‌گیرد این موضوع اهمیت زیادی پیدا می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معمولاً در کابین راهبر قطار دو اهرم جهت کنترل شتاب قطار هست یکی از اهرم‌ها نرخ نیروی تراکشن و دیگری نرخ ترمز در شرایط ترمز را تعیین می کند. شیوه عملکرد راهبر قطار در تعیین نرخ ورودی عملیاتی می‌تواند تاثیر زیادی در عملکرد سیستم چه از لحاظ انرژی مصرفی و چه از لحاظ کارایی سیستم داشته باشد.

در این پایان‌نامه روش زیر در تعیین ورودی کنترل نهایی به موتورهای تراکشن پیشنهاد می گردد:

(4.5)

در این ارتباط  توسط راهبر تعیین می گردد و بصورت جدول1.5 تعریف می گردد:

 

در روش ارائه شده، اختیارات راهبر در کنترل قطار بسیار کاهش یافته می باشد به این مفهوم که راهبر فقط وظیفه تعیین نوع مد عملیاتی مناسب را به عهده دارد و استخراج نرخ کنترل به عهده الگوریتم می باشد. همانگونه که در جدول ملاحظه می گردد، راهبر کافی می باشد که در کل سفر تنها از سه وضعیت در کنترل قطار بهره گیری کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: